Детски хоспис Bärenherz, гр. Висбаден

Инвеститор

Фондация Bärenherz

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електро и слаботокови системи:

 • Резервно захранване;
 • Разпределителни табла;
 • Силово и слаботоково окабеляване;
 • Скари;
 • Ключове и контакти;
 • Външна слънцезащита (щори);
 • Осветителна инсталация;
 • Аварийно осветление;
 • Изравняване на потенциала;
 • Пожарозащита;
 • Слаботокови системи;
 • IT-окабеляване;
 • Система за отвеждане на димни газове;
 • Болнична система за оповестяване;
 • Домофонна система.