Многофункционална сграда,,Изток Плаза“, гр. София

Възложител

 ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ ООД

Дейности

„Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ателиета, ресторанти, подземни гаражи и трафопост, Етап 2 – Тяло „ Д“ – висока част, обществена част и Етап 3 – Тяло „Е“ – офисна част

СМП по част Електро:

  • Електрически табла и оборудване

  • Кабели,проводници и шинопроводи

  • Кабелни скари, тръби

  • Осветителна инсталация

  • Контакти, ключове

  • Пожароизвестителна система

  • Аварийно-оповестителна система

  • Структурно-кабелна система

  • Контрол на достъп

  • Видеонаблюдение