„Тинтява 80“ – многофункционална сграда с жилищна и обществена част, гр. София

Възложител

Грийнлайф Изток ЕООД

Дейности

Груб строеж:

  • Стоманобетонови работи;
  • Обратни насипи;
  • Хидроизолация в основи;
  • Тухлени зидарии;
  • Хидроизолации по покриви;
  • Доставка и полагане топлоизолация от минерална вата с дебелина 12 см. по плоски покриви;
  • СВО и СКО;
  • Заземителна и мълниезащитна инсталация.