Панаирна палата 12, Франкфурт

Възложител

Hieronymus Sicherheits-Systemhaus GmbH & Co. KG

Дейности

  • Монтаж и подвързване на кабелната мрежа, вкл. всички материали;
  • Монтаж и подвързване на компоненти, доставени от клиента.