ORBICO – Административно–логистичен център, гр. София

Възложител

“Кордеел – България” ЕАД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи.

Силнотокова инсталация:

 • електрически табла и захранващи линии;
 • окабеляване;
 • ключове и контакти;
 • осветление;
 • мълниезащита;
 • кабелни скари.

 

Слаботокова инсталация:

 • пожароизвестителна система;
 • аварийно оповестителна система;
 • структурно-кабелна система;
 • система за контрол на достъпа;
 • система за видеонаблюдение;
 • система за периметрова охрана;
 • сигнално-охранителна техника.