София Офис Център гр. София

Възложител

“Диана Комерс 1” ЕООД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

  • Електрически табла и оборудване;
  • Кабели и проводници;
  • Шинопровод;
  • Кабелни скари и тръби;
  • Осветителна инсталация;
  • Ключове и контакти;