Жилищен комплекс „Нова Дружба“ гр. София, Сграда №2

Възложител

„Грийнлайф Дружба” ЕООД

Дейности

Груб строеж:

  • Конструкция – стоманобетонови работи;
  • Тухлена зидария.

Довършителни работи:

  • СМР по част “Aрхитектура”;
  • СМР по част „ВиК“;
  • СМР по част „Електротехническа“;
  • СМР по част „ОВиК“;
  • Външно електрозахранване;
  • Топлопровод;