Производствен цех „Таблетен №4“ Балканфарма, гр. Дупница

Възложител

Кордеел-България ЕАД

Дейности

 • Тръбно трасе за кабели 20kV
 • Кабели 20kV
 • Доставка и монтаж на сух трансформатор 2 000 kVA, 20/0.4kV
 • Заземителна инсталация трафопост
 • Осветителна и силова инсталация трафопост
 • Ел.табла и захранващи линии
 • Кабелни скари
 • Силови кабели
 • Разпределителни табла
 • Главно разпределително табло
 • Осветителна и силова инсталация
 • Ключове и контакти
 • Заземителна инсталация
 • Мълниезащитна инсталация