FAIR – Голям андронен колайдер, гр. Дармщад

Инвеститор

FAIR GmbH/ GSI GmbH

Дейности

Силнотокови инсталации, инсталации ниско
напрежение, монтажно проектиране, доставка на
материал, монтаж, пуск.

 • Разпределителни табла – ок. 300 бр.
 • Кабелоносещи системи, вкл. Е30 и Е90 – ок.
  35 000 м.
 • Инсталационни кабели НН – ок. 425 000 м.
 • Захранващи кабели – ок. 36 000 м.
 • Двоен под – 2000 m²
 • Ключове и контакти – ок. 10 000 бр.
 • Осветителни тела интериорни – ок. 4000 бр.
 • Аварийно осветление – 7 централи и ок. 500
  аварийни осветителни тела;
 • КИПиА окабеляване – ок. 220 000 м.