МБАЛ Света София, гр. София

Възложител

“ПАЙП СИСТЕМ“ АД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

 • Кабелни скари и трасета;
 • Окабеляване;
 • Заземителна инсталация;
 • Разпределителни табла;
 • Осветителна инсталация;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Часовникова система;
 • Болнична система;
 • Пожароизвестяване;
 • Гласово оповестяване;
 • Газ сигнализация.