Жилищен комплекс „Central Park“, кв. Банишора, гр. София

Възложител

АРКО ТАУЪРС АДСИЦ

Дейности

Строителство „до ключ“:

Груб строеж:

  • Изкопни работи
  • Стоманобетонни работи
  • Тухлени зидарии

 

Довършителни работи:

  • СМР по част: Архитектура
  • СМР по част: ВиК
  • СМР по част: Електротехническа
  • СМР по част ОВиК
  • СМР по част: Вертикална планировка и озеленяване