Жилищен комплекс „Нова Дружба“ гр. София, Сгради №4 и №5

Възложител

Грийнлайф плейс ЕООД

Дейности

Строителни дейности:

  • Укрепване;
  • Изкопни работи;
  • Груб строеж:
  • Конструкция – стоманобетонови работи;
  • Тухлена зидария;
  • Топло и хидроизолационни работи в основи и по покриви.

 

Довършителни работи:

  • СМР по част “Aрхитектура”;
  • СМР по част „ВиК“;
  • СМР по част „Електротехническа“;
  • СМР по част „ОВиК“.