Обслужваща сграда към Комплекс Калина, с. Бистрица

Възложител

К енд К – ЛТД ЕООД

Дейности

Инженеринг на външно електрозахранване за обект „Комплекс КАЛИНА – Обслужваща сграда с улична ограда, благоустройство, площадкови и алейни мрежи и съоръжения“:

  • Проектиране – основно захранване за къщи четири броя къщи 4-6, 7, 8, 9;
  • Извършване на СМР – основно захранване за къща;
  • Комплектно комутационно устройство Н.Н, окомплектовано с медна шинна система, главен автоматичен прекъсвач 1250А , токови измервателни трансформатори 1200/5 А;
  • Силов трансформатор ТМ 800 kVA 20/0,4 kV;
  • Силови кабели;
  • Изпитване и поставяне под напрежение