“ITOWER” – многофункционална сграда, гр. София

Възложител

Айтауър Дивелопмент ЕАД

Дейности

  • Изготвяне на работен проект за нова секционирана разпределителна уредба СрН 10kV, нов трансформаторен пост, кабелни линии СрН, оборудване на излазни кабелни килии СрН 10kV в подстанции: “София Център” (килия №28), “Хиподрума” (килия №40) и “Средец” (килия №11), телемеханика и телеуправление на новата секционирана разпределителна уредба;
  • Доставка и монтаж на оборудване за нова секционирана разпределителна уредба;
  • Доставка и монтаж на оборудване за телемеханика и телеуправление на новата секционирана разпределителна уредба
  • Доставка и монтаж на оборудване за нов трансформаторен пост;
  • Направа и кабелни трасета и изтегляне на кабелни линии СрН;
  • Доставка и монтаж на оборудване за излазни кабелни килии СрН 10kV в подстанции: “София център”, “Хиподрума” и “Средец”;
  • Пускови изпитания;