Национална следствена служба – подземен паркинг, гр. София

Възложител

Прокуратура на Република България

Дейности

СМР на подземен паркинг:

 • Демонтажни работи;
 • Разрушителни работи;
 • СМР по част: „Архитектура“;
 • СМР по част: „Конструктивна“;
 • Строително-монтажни работи по част: „Отопление и вентилация“;
 • СМР по част: „ВиК“;
 • СМР по част: „Охранителни системи“;
 • СМР по част: „Пожароизвестителна система“;
 • СМР по част: „Електротехническа“;
 • СМР по част: „Пътна“;
 • СМР по част: „Вертикална планировка“.