Sofia Data Centre 2, подстанция „Фестивална“, гр. София

Възложител

Нетера ЕООД

Дейности

СМР за външно електрозахранване за обект:
„Телекомуникационен център, офис и вграден трафопост“, подобект П/СТ „ФЕСТИВАЛНА“ 110/20/10 KV КРУ 10KV ШКАФ №37:

 • Доставка и монтаж на машини и съоръжения за ТП:
  Секция ГТРТ и трансформатори и секция СрН:
  • Табло ГТРТ 3200А
  • Шинопровод 3200А
  • сух трансформатор Ао-Ак 2000кVA
  • UPS 1200W
 • Пусково-наладъчни изпитания за ТП и РУ
 • Строително монтажни работи по кабелна линия Ср.Н;
 • Доставка и монтаж на съоръжения за П/СТ
  „ФЕСТИВАЛНА“ ШКАФ №37 – първична комутация;
 • Комплектно разпределително устройство (КРУ) за
  1000А;
 • Доставка и монтаж на апаратура за П/СТ „ФЕСТИВАЛНА“ ШКАФ №37 -вторична комутация