Puratos – предприятие в хранително-вкусовата промишленост, гр. Перник

Възложител

“Кордеел – България” ЕАД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

  • Площадкови ел. инсталации;
  • Кабелни скари;
  • Ел. табла и захранващи линии;
  • Осветителна и силова инсталации;
  • Структурна кабелна система;
  • Система за видеонаблюдение;
  • Система за контрол на достъпа;
  • Демонтажни работи;
  • Пожароизвестителна система.