,,Палавите Малчугани“- частна детска градина, кв. Младост 2, гр. София

Възложител

Частна детска градина „Палавите малчугани” ООД

Дейности

  • Изкопи
  • Укрепване
  • Стоманобетонови работи
  • Топло и хидроизолационни работи
  • СМР по част: Архитектура
  • Инсталации
  • Вертикална планировка
  • Външноелектрозахранване
  • Топлопровод