Технически университет гр.Гисен

Възложител

LBIHОбщинско дружество за строителство и недвижимости

Дейности

Проектиране, доставка и монтаж на електро и слаботокови системи:

 • Аварийно осветление – 1 бр. централна батерия, 3h, 8000W, 250 осветителни тела
 • Фотоволтаична система – 1 бр., 30kW
 • UPS система – 30kVA
 • ГРТ и табла ниско напрежение – 30 бр.
 • Скари – 10 000 м.
 • Силнотоково окабеляване – ок. 50 000 м.
 • Слаботоково окабеляване – 35 000 м.
 • Ключове и контакти – 2 000 бр.
 • KNX система
 • Осветление – 1000 бр. осветителни тела;
 • Слаботокови системи – ПИ, гласово оповестяване,
 • СКС шкафове – 10 бр.