Дарик Радио Административна сграда, гр. София

Възложител

ДАРИК РАДИО АД

Дейности

Външно електрозахранване с нови кабелни линии HH 1Kv от ТП „Тракия 7, ул. Поручик Печев“ до ГЕТ за Административна сграда с магазини и подземни гаражи, находящи се в УПИ IV-376, 382, кв. 738А, м. „ГГЦ-Зона Г13- юг“, район „Оборище“:

  1. Изграждане на трасе за НН 1кV:
  • Направа на тръбна мрежа с PVC тръби;
  • Доставка и полагане на кабелни линии 1кV;
  • Разкъртване и възстановяване на настилки;
  • Доставка и монтаж на метална кабелна скара;

 

  1. Изграждане шахтов трансформаторен пост;
  • Доставка и монтаж на маслен трансформатор 630кVA; 20/0,4кV;
  • Доставка и монтаж на разпределително табло НН;