Конгресен център Райн-Майн, гр. Висбаден

Възложител

Общинско дружество гр. Висбаден

Дейности

Силнотокови инсталации, инсталации ниско напрежение, слаботокови инсталации; монтажно проектиране, доставка на материал,монтаж и пуск:

 • Аварийно осветление;
 • Табла ок. 80 бр.;
 • Шинна система;
 • ок. 5 000 м скари;
 • ок. 100 км силнотокови кабели;
 • ок. 30 км слаботокови кабели;;
 • ок. 3 000 лампи;
 • Шина за изравняване на потенциала;
 • Мълниезащита;
 • Ок. 70 бр. ракове;
 • Ок. 90 дата-кабел;
 • Пожароизвестителна система;
 • Система за мобилна връзка;
 • Гласово-оповестителна система;
 • СОТ;
 • Видеосистема;
 • KNX-система;
 • Контрол на достъп;
 • Медийно окабеляване;
 • Зарядни станции за електромобили;
 • Домофонна система.