Офис сграда Енергопроект, гр. София

Възложител

Колос-ИВ ООД

Дейности

Инженеринг за външно електрозахранване за обект: „Преустройство, реконструкция и пристройка на дванадесет етажна офис-сграда“

 • Проектиране по всички части и съгласуване на проектна документация;
 • Полагане на кабелни линии Ср.Н.
 • Изграждане на шахтов трансформаторен пост 2х800кVA; 20/0,4кV:
 • КРУ – 6 бр. кабелен вход/изход, 2 бр. кабелен вход/извод с моторно задвижване; 2 бр. модул; охрана тр-р с разединител и 1бр. модул мерене;
 • АВР на страна СрН;
 • Кабелни връзки Ср.Н – 2 компл.
 • Шинопровод 1200А Н.Н – 2 компл.
 • Комплектно комутационно устройство Н.Н, окомплектовано съгласно схема – 2бр.
 • Шунт реактор и кондензаторна уредба – 2 бр.
 • Силов трансформатор сух 800 kVA 20/0,4 kV – 2бр.
 • Транспорт, монтаж на място и тежка механизация