Център за реакции при бедствия и аварии, гр. Гисен

Възложител

Hieronymus Sicherheits-Systemhaus GmbH & Co. KG

Дейности

Монтаж и подвързване на материали, доставени от възложителя:
• Система за сигнализация;
• Акустична система;
• Антенна система;
• Пожароизвестителна система

Доставка, монтаж и подвързване на:
• Система за структурно окабеляване;
• IT, комуникационна и информационна система;