Офис сграда „Офис А“, гр. София

Възложител

“Бараж груп” ЕООД: Електроизграждане общи части

“Офис А” ООД: Външно електрозахранване, електроизграждане офис части, строителни работи

Дейности

Изграждане на външно електрозахранване:

 • 2 бр. силови сухи трансформатори 1250 kVA;
 • Разпределителна уредба СрН – КРУ 10кV;
 • Табла НН, АВР и компенсаторни уредби;
 • Шинопровод 2000А;
 • Кабелни линии СрН;
 • Изводна килия 10кV в подстанция;

 

Изграждане на вътрешни електроинсталации – общи части:

 • Табла и дизел агреграти;
 • Силова инсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • Заземителна и мълниезащитна инсталация;
 • Пожароизвестителна система;
 • Оповестителна система;
 • Структурно окабеляване;
 • Система за контррол на достъпа;
 • Система за видеонаблюдение;

Изграждане на вътрешни електроинсталации – офиси:

 • Ел. табла;
 • Аварийно осветление;
 • LED осветители и LED лента;
 • Кабели и кабелни скари;
 • Ключове и контакти;
 • Шинопроводи и захранващи кабели;
 • 4 бр. дизел-генератори 630 Kva и UPS-система;
 • Мълниезащита и заземление;
 • Противозамръзваща система за ВиК тръби;
 • Потивозамръзваща система за рампи;
 • Оповестителна система;
 • СОТ и пожароизвестистелна система;
 • Система за контрол на достъпа;
 • Видеонаблюдение и периметрова охрана;
 • Структурно окабеляване;
 • Строителни работи 5-ти и 6-ти

Довършителни работи на V-ти и VI-ти етаж:

 • Сухо строителство;
 • Шпакловки;
 • Бояджийски работи;
 • Изплълнение на ОВиК инсталации;
 • Координация изпълнение на ОВиК инсталации;
 • Координация, доставка и монтаж на витрини;
 • Координация и изпълнение на двоен под;