„Атлас“ – жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ж.к. Дружба, гр. София

Възложител

„Атлас Билд“ ООД

Дейности

Груб строеж:

  • Укрепване
  • Изкопни работи
  • Стомановетонови работи
  • Тухлени зидарии

 

Довършителни работи:

  • СМР по част “Aрхитектура”;
  • СМР по част „ВиК“;
  • СМР по част „Електротехническа“;
  • СМР по част „ОВиК“.