Разширение на логистична база Кауфланд, с. Стряма

Възложител

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“
КД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

 • Разпределителна уредба средно
  напрежение (СН)
 • Трансформатор
 • Електротабла
 • Електрическа инсталация
 • Аварийно електрозахранване
 • Осветление
 • Аварийно осветление
 • Високоговорителна уредба
 • Пожароизвестяване
 • Структурни кабелни системи
 • КИПиА