“Hexagon” – корпус по електротехника към Технически университет, гр. Дармщадт

Възложител

Технически университет – гр. Дармщадт, Германия

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електро и слаботокови системи:

 • Резервно захранване;
 • Табла – ГРТ и разпределителни;
 • Окабеляване;
 • Кабелни скари;
 • Аварийно осветление;
 • Фотоволтаична система;
 • Пожароизвестителна система;
 • Изравняване на потенциала;
 • Осветителна инсталация;
 • Аварийно осветление;
 • Пожарозащита;
 • Ключове и контакти;
 • KNX система;
 • Структурно-кабелна система.