Старчески дом Caritas, гр. Бюрщадт

Възложител

Hieronymus Sicherheits-Systemhaus GmbH & Co. KG

Дейности

Монтаж и подвързване на материали, доставени от възложителя:

  • Пожароизвестителна система;

 

Доставка, монтаж и подвързване на:

  • Разпределителни табла;
  • Осветителна система;
  • СКС;
  • Ключове и контакти;
  • Слънцезащитна система;
  • Мълниезащита и заземление;
  • Телевизия;