Болница Франкфурт Хьохст, Германия

Възложител

Болница Франкфурт Хьохст

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електро и слаботокови системи:

 • Резервно захранване;
 • Главно разпределително табло;
 • Кабели и проводници;
 • Изравняване на потенциала;
 • Инсталационни тръби и канали;
 • Кабелни скари;
 • Ключове и контакти;
 • Пожарна защита;
 • Общо осветление;
 • Аварийно осветление;
 • Вътрешна мълниезащита и изравняване на потенциала;
 • СКС и ракове.