Петаскейл Компютър, „HPC Bulgaria“ Гр. София

Възложител

София Тех Парк АД

Дейности

Довършителни и инсталационни работи в сградата и околното пространство:

 •  Работи по част архитектурна
 • Водопровод – сграден и площадков, сградна и площадкова канализация с канализационни отклонения;
 • Електрическа инсталация и енергиен мониторинг;
 • Кабелно захранване за трафопост;
 • Структурна кабелна система;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за контрол на достъпа;
 • Сигнално-охранителна система;
 • Пожароизвестителна и пожарогасителна система;
 • Оповестяване;
 • Детекция на влага и наводнение;
 • Пътни знаци и хоризонтална маркировка;
 • Пожаробезопасност;
 • Дейности по озеленяване;
 • Настилки и благоустрояване;
 • Конструкции;

„Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електро оборудване за Възлова Станция 20 кV:

 • Изработка и монтаж на модулна стоманобетонна конструкция, предназначена за разширение на възлова станция от 20кV;
 • Изграждане на слаботокова инсталация за осветление и отопление;
 • Изграждане на аварийно осветление и UPS уредба;
 • Доставка и монтаж на заземителна инсталация;
 • Направа на нова разпределителна електро шахта;
 • Поставяне на тротоарна настилка около Обекта;