„Кедър“ – жилищна сграда, ул. Кедър №1, гр. София

Възложител

„СК Експресстрой” АД

Дейности

  • Мазилки;
  • Замазки;
  • Шпакловки;
  • Сухо строителство;
  • Настилки;
  • Бояджийски работи;
  • Шлайфан бетон.