Жилищна сграда с магазини и офиси, жк.„Западен парк“ гр.София

Възложител

Алко ЕООД

Дейности

Главен изпълнител- цялостно изпълнение:

  • СМР част „Конструктивна” – земни работи и стоманобетонови работи;
  • СМР част „Архитектурна”
  • СМР по Част Електрическа
  • СМР по Част ВиК
  • СМР по част ОВиК
  • Вертикална планировка
  • Външни връзки