Комплекс “Галерия” гр. София  – Жилищна сграда с магазини и подземен гараж

Възложител

„Комплекс Галерия” ЕООД

Дейности

 • Конструкция-стоманобетонови работи;
 • Сухо строителство;
 • Бояджийски работи;
 • Хидроизолациони работи;
 • Топлоизолациони работи;
 • Настилки и облицовки;
 • ОВиК разводки и оборудване;
 • ВиК разводки и оборудване;
 • Силнотокови разводки и оборудване;
 • Слаботокови разводки и оборудване;
 • Пожароизвестителни разводки и оборудване;
 • Видеонаблюдение;
 • Поливна система;
 • Вертикална планировка;
 • Озеленяване.