Търговско-обслужващ комплекс за селскостопанска техника „Мегатрон“, гр. София

Възложител

МЕГАТРОН ЕАД

Дейности

СМР за Външно електрозахранване с кабел 20 kV и нов БКТП:

  • Строително-монтажни работи по БКТП – доставка и монтаж:
  • Трансформатор с мощност 630 kVA, 20+/- 2х2,5%/0,4/0.231 kV, група Dyn 5, изпълнение IP 00;
  • КРУ – 20 kV;
  • Табло 380/220V тип ГТРТ
  • Бетонов контейнер с алуминиеви врати
  • Изграждане на силови кабелни линии;
  • Движение на документи, включване на БКТП и откриване на партида;
  • Изпитване на инсталациите и поставяне под напрежение;