Park Lane – oфис сграда, гр. София

Възложител

“Пайп Систем“ АД

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

 • Електрически табла и оборудване;
 • Кабели, проводници и шинопроводи;
 • Кабелни скари, тръби;
 • Осветителна инсталация;
 • Ключове и контакти;
 • Мълниезащитна и заземителна инсталация;
 • Пожароизвестителна система;
 • Аварийно оповестителна система;
 • Структурно-кабелна система;
 • Контрол на достъп;
 • Видеонаблюдение;
 • Противообледенителна система;