Хипермаркет Кауфланд, кв. Манастирски ливади, гр. София

Възложител

АТАРО КЛИМА ЕООД

Дейности

СМР по част Eлектро-инсталации:

  • Електрически табла и оборудване
  • Кабели,проводници и шинопроводи
  • Кабелни скари, тръби
  • Осветителна инсталация
  • Контакти, ключове
  • Пожароизвестителна система
  • Аварийно-оповестителна система
  • Структурно-кабелна система
  • Контрол на достъп
  • Видеонаблюдение