Жилищен комплекс River Park, гр. София

Възложител

БЕЛИТЕХ АД

Дейности

СМР за външно електрозахранване

Изграждане на вътрешна инфраструктура:

  • Кабелни мрежи за електрозахранване, телефонизация, телевизия и интернет, видеонаблюдение – Етап I;
  • Външно електрозахранване на Етап I.