“Marienhospital” – болница, гр. Дармщадт, Германия

Възложител

Marienhospital Darmstadt gGmbH

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електро и слаботокови системи:

 • Аварийно захранване;
 • UPS;
 • Главни разпределителни табла и разпределителни табла;
 • Компенсация;
 • Кабели и проводници;
 • Изравняване на потенциала;
 • Инсталационни тръби и канали;
 • Кабелни скари;
 • Ключове и контакти;
 • Пожарна защита;
 • Общо осветление;
 • Аварийно осветление;
 • Пациентски модули;
 • Външна мълниезащита;
 • Вътрешна мълниезащита – защита от пренапрежение;
 • Телефонна система;
 • Сестринско повикване;
 • Домофонна уредба;
 • Часовникова уредба;
 • Гласово оповестяване;
 • Пожароизвестителна система;
 • Димоотвеждане;