Жилищен комплекс „Нова Дружба“ гр. София, Сграда №3

Възложител

„Грийнлайф Дружба” ЕООД

Дейности

Част Груб строеж:

  • СМР част „Архитектурна” – хидро и топлоизолационни работи в основи;
  • СМР част „Конструктивна” – укрепване, земни работи и стоманобетонови работи;
  • СМР по Част Електрическа – заземителна инсталация;
  • Част ВиК – вкопана канализация