Комплекс SamElyon, гр. Самоков

Възложител

Маркан ЕООД

Дейности

Комплекс САМЕЛИОН – Спортно-възстановителен, медицински и СПА-комплекс, хотел, конферентен център и жилищен комплекс от затворен тип.

Изпълнявани видове СМР по част ,,електро”:

  • Електрически табла и оборудване.
  • Кабели и проводници
  • Кабелни скари и тръби
  • Осветителна инсталация
  • Ключове и контакти
  • Мълниезащитна инсталация и заземяване
  • Пожароизвестителна инсталация
  • Аварийно оповестителна система