Sofia Office Center – преустройство на офис площи на фирма Chaos Group

Възложител

„ХАОС СОФТУЕР“ ООД

Дейности

  • СМР по част “Aрхитектура”;
  • СМР по част „ВиК“;
  • СМР по част „ОВиК“;
  • СМР по част „Електротехническа“